Vannbehandlingsanlegg på Rødset eller Brusdalsvegen:

– Rart at de ikke har hørt med bydelsutvalget

– Nå får vi plutselig høre at det igjen er snakk om å bygge noe på friområdet i Fremmerholen. Da synes jeg det er veldig rart at saka ikke kommer innom bydelsutvalget.

Tomtevalg: Tre alternative plasseringer til nytt vannbehandlingsanlegg: I Holsfjellet (rød ring til venstre), i Brusdalsvegen 208 hvor Dekklageret ligger, eller på Rødset (til høyre). Rådmannen anbefaler Brusdalsvegen 208 (midterste rød ring).  Foto: Mona Skjong

Nyheter

Det sier Trond Herje, leder av Spjelkavik, Åse og Lerstad bydelsutvalg.