Dette er helsedirektøren si hovudpine

Å sikre dagens aktivitet i Helse Møre og Romsdal ser ut til å vere eit uttalt mål for Nils Kvernmo. Samtidig skal han finne nye millionar å spare.

Konst. adm.dir Nils Kvernmo på styremøtet i Helse Møre og Romsdal i juni.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I løpet av hausten skal Helse Møre og Romsdal finne nye millionar kroner å kutte. Men viss det er råd å auke inntektene, er konst. adm.dir. Nils Kvernmo også open for det.