Fylkesmannen varsler tilsyn:

Nå skal skolemiljøet ved Spjelkavik ungdomsskole granskes

Også Ålesund kommunes system for å følge opp regelverket i opplæringsloven skal under lupen hos Fylkesmannen.

Spjelkavik ungdomsskole: Er Ålesunds største ungdomsskole, med om lag 500 elever. Etter flere saker der skoleledelsen har fått kritikk og klager fra foreldre, skal Fylkesmannen nå ha tilsyn med skolemiljøet der.  Foto: Staale Wattø

Ålesund kommune og Spjelkavik ungdomsskole er valgt ut på bakgrunn av hvor sannsynlig det er at kravene i regelverket ikke er oppfylt

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Nyheter

Den 29.–30. oktober skal fylkesmannen ha tilsynsbesøk ved Spjelkavik ungdomsskole.