Leiaren for Akademikerne på sunnmørsbesøk

Stort behov for etterutdanning

- Den teknologiske utviklinga og globale konkurransen gjer at norske arbeidstakarar stadig må etterutdanne seg. Og slik livslang læring må kome alle grupper til gode, også dei som har investert i høg utdanning.

ORIENTERTE: Hanne Notøy (til venstre) hos Ulstein verft orienterte Kari Sollien frå Akademikerne.   Foto: Terje Engås

Nyheter

Det seier Kari Sollien, leiar i fagorganisasjonen Akademikerne, som har meir enn 200.000 medlemmer landet over.