Elevar med spesielle behov ventar framleis på skuleskyss:

– Lei av å kjempe den same kampen kvart år

Foreldre og føresette har tatt seg fri frå jobb denne veka for å køyre born med spesielle behov til skule. Fylkeskommunen jobbar med å rydde opp.

HÅPER PÅ LØYSING: Katrin Vegsund er mor til ein ungdom som treng tilrettelagt skyss frå Sula til Ålesund for å kome seg på skule. Men denne skyssen har vore problematisk ved inngangen til dette skuleåret, som dei siste skuleåra. No håper Vegsund på ei snarleg løysing.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Transporten av ungdommar med fysiske eller psykiske hindringar har vore kaotisk ved inngangen til eit nytt skuleår.