Haram:

– Vindkraftplanane kjem til å bli forkasta av ministeren

Frank Sve er sikker på at vindkraftplanane på Haramsøya vil verte forkasta i Olje- og energidepartementet.
Nyheter

– Olje- og energiministeren (Kjell-Børge Freiberg frå Frp, journ. anm) kjem til å stoppe vindkraftplanane, seier Frank Sve, fylkesleiar i Frp.