Regjeringa vil etablere nasjonalt eldreombud i Ålesund

Regjeringa vil opprette et nasjonalt eldreombud som skal lokaliseres til Ålesund.

Regjeringa vil etablere nasjonalt eldreombud i Ålesund Fra venstre: Dag Olav Tennfjord (H), eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug, Frank Sve (Frp) og Randi Walderhaug Frisvoll (Krf)  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det opplyser eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug som er på besøk i Ålesund, Sula, Giske og Haram i dag.

Norges første

– Dette vil bli Norges første nasjonale ombud som vil ha oppmerksomhet om eldres behov, og som vil gi eldre en tydelig stemme som kan tale deres sak, sier Listhaug.

Eldreombudet skal bidra til å fremme eldres interesser, rettigheter og behov. Ombudet skal engasjere seg i forhold som berører eldres interesser på alle samfunnsområder, og ombudet skal være en stemme for eldre i hele landet.

Ville ha Kristiansund

Helse- og omsorgsdepartementet foreslo opprinnelig å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. I budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og KrF før de kom med i regjeringa, ble det enighet om at man heller skal opprette et nasjonalt eldreombud etter modell av barneombudet.

Da denne saken ble sendt ut på høring til fylkeskommunene, anbefalte Møre og Romsdal fylkeskommune på det sterkeste at et eldre-, pasient- og brukerombud ble lagt til Kristiansund. Nå ser det altså ut til at regjeringa vil velge Ålesund som kontorsted for et eldreombud. Ombudet skal være på plass i 2020.

Vi kommer tilbake med mer om denne saken.