Mangelfulle kontrollar og oppfølging skaper frykt hos gravide og fødande i Ørsta:

– Ørsta kommune sitt tilbod til gravide og fødande går på sparebluss

– Ørsta kommune sitt tilbod til gravide og fødande går på sparebluss. Manglande jordmor-kontrollar og oppfølging fører til at mange er usikre, redde og bekymra.

PARADOKS: – Det er nokså paradoksalt at Ørsta kommmune jublar over folketalsvekst, medan tilbodet til dei gravide og fødande går på sparebluss. Kva med oss som ber fram desse nye innbyggjarane? Spør Bettina Haug Olson (29) og Silje Maria Slettedal (36).  Foto: Svein Nordal/Møre-Nytt

Nyheter

(Møre-Nytt:) Det seier Silje Maria Slettedal – gravid i niande månad – og Bettina Haug Olson, som fekk dottera Johanna for vel fire månader sidan.