Norsk Sjømat legg planar for eit anlegg i Stordal

Investerer fleire hundre millionar

Sidan gladmeldinga om konsesjon kom i juni har Norsk Sjømat arbeidd med å planlegge det nye oppdrettsanlegget sitt i Stordal. Måndag presenterte dei planane for fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp).
Nyheter

– Vi kan ikkje svare no på når anlegget står klart i Stordal. Det er ein god del arbeid som må gjerast først, mellom anna val av lokalitet, seier Per Magne Grøndahl, adm.dir. i Norsk Sjømat AS på Stranda.