Senterpartiet vil gå i gang med ny bypakke

– Vi må umiddelbart i gang med å omarbeide bypakken slik at den kan godkjennes. Det sier Senterpartiets Kristin Sørheim.

Dyrt: Leder i samferdselsutvalget i fylket og medlem av styringsgruppa for bypakken i Ålesund, Kristin Sørheim(Sp)) mener en umiddelbart må gå i gang med å lage en ny bypakke for Ålesund. Her sammen med Hans Kjetil Knutsen, Ålesundslista.  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Sørheim er leder av samferdselsutvalget i fylkestinget og har sittet i styringsgruppa for bypakken i Ålesund.

– Jeg er uenig i noen av innvendingene fra samferdselsministeren, særlig på det som går på formaliteter som oppdaterte kostnader og kuttliste ved økte kostnader og marginalliste ved mindre kostnader enn budsjettert. Men vi må umiddelbart gå løs på å omarbeide bypakken slik at den kan godkjennes, sier Sørheim som er Sps kandidat til fylkesordførervervet.


Stiller tre nye krav

Dale sender bypakken i retur

Samferdselsminister Jon Georg Dale sender bypakken for Ålesund i retur. Han gjør det klart at det er helt uaktuelt for han å behandle bypakken slik den nå er utformet.


Hun påpeker at Ålesund trenger bedre framkommelighet for kollektivtrafikken samt flere gang- og sykkelveier.

– I tillegg må tilkomsten til ytre bydel forbedres. Dette haster veldig, og det er sløsing med skattebetalernes penger å bruke enda flere år og mye penger på utredninger, sier hun.

Sørheim mener at dersom innfartsvegen Breivika-Lerstad legges inn som et prosjekt hos selskapet Nye Veier, så må staten bidra med sin andel i bypakken på en annen måte.


Ålesund Høyre: Sve tar feil

Regjeringa sier ikke nei til bypakke i Ålesund. Og den vedtatte bypakken vil ikke koste Ålesund 400 millioner kroner, ifølge Øystein Tvedt (H).


– Jeg har deltatt i styringsgruppa for bypakken det siste året og jeg vil bidra til at vi umiddelbart setter oss ned og ser på om vi kan skru sammen en pakke der staten går inn og bidrar til Brosundtunnelen, og der vi beholder de mindre tiltakene som ellers er lagt inn i bypakken. Det vil gi en mindre bypakke, sterkt reduserte bompenger og bidra til løsninger de fleste ønsker, sier Sørheim.

Hun forutsetter at innfartsvegen blir gjennomført i henhold til prioriteringene i Nasjonal transportplan.


Solberg unngikk regjeringskrise i tolvte time

Statsminister Erna Solberg (H) banket til slutt et ultimatum om bompenger på bordet. Vel to timer senere var skissen godkjent og regjeringskrise unngått.


– Vi forutsetter naturligvis at E136 Breivika -Lerstad blir gjennomført slik det ligger inne i NTP. Når bompenger skal reduseres og mer veg skal bygges, og kommunene og fylket ikke har penger, er det ingen annen løsning enn at staten går inn. Jeg kan ikke tro at Frp i Møre og Romsdal, med fire statsråder og stor innflytelse, ikke greier å løse dette og sørger for stillstand på samferdselssiden i Ålesund, sier Sørheim.