Fengsla etter truslar

Var utvist frå landet – tilstår drapstruslar

Ung mann har tilstått å ha drapstruga offentleg tilsett.
Nyheter

Ein utanlandsk statsborgar blei sist onsdag sikta for truslar mot ein tilsett på flyktningkontoret i Vanylven. Tilsette på rådhuset fekk beskjed om å låse dørene, og rådhuset var stengt om lag ein time før den mistenkte mannen blei pågripen av politiet.