Restaurering og brannsikring av Ålesund kirke:

Godkjenner lån på 15 millioner

Bystyret godkjenner at Ålesund kirkelige fellesråd tar opp lån på inntil 15 millioner kroner til restaurering og brannsikring av Ålesund kirke.

Prekært: Ifølge kirkevergen er behovet for restaurering prekært. Her fra en synfaring i kirka med Ålesund kirkelige fellesråd.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Dersom Ålesund kirkelige fellesråd ønsker å foreta låneopptak allerede i år, må fellesrådet selv dekke rentekostnadene for 2019, heter det videre i vedtaket. Det er ikke satt av penger til dette i kommunens budsjett.