Her kommer nytt vannbehandlingsanlegg

Flertallet i bystyret vil bygge nytt vannbehandlingsanlegg i Brusdalsvegen 208. Men bystyret ber samtidig kommunen sikre friområdet i Fremmerholen.

Brusdalen: Denne næringseiendommen i Brusdalsvegen 208 ønsker Ålesund kommune å kjøpe for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Tomtevalget gjort: Ålesund kommune sitt nye vannbehandlingsanlegg skal bygges i Brusdalsvegen 208, vedtok bystyret. Det skjedde ikke uten lang debatt.