Profilert politikar starta byggeprosjekt i strid med løyvet

Leiar for Ørsta Senterparti, Ola Perry Saure, reiv eit hus og starta bygginga av eit nytt, utan gyldig løyve. Han beklagar sterkt.
Nyheter

11. januar fekk Ola Perry Saure løyve til å bygge på eit våningshus med to mindre tilbygg. Våningshuset sto på Saures gard i Skjåstaddalen, nær Bjørke i Hjørundfjorden.