Ørsta kommune ga politikar stoppordre

Lokalpolitikar Ola Perry Saure fekk fredag skriftleg beskjed om å stanse bygginga av nytt hus.

Skifta heile huset: Der det no står eit råhus, sto det før ein kårbustad. Saure hadde løyve til å skifte tak og reise to mindre tilbygg.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Ola Perry Saure (Sp), ein veteran i Ørsta-politikken, har rive og starta bygginga av nytt hus. Det sjølv om han berre hadde løyve til å reise to små tilbygg.