Ansok tek ansvar mot attgroing

Oddmund Ansok opplevde at den gamle, nedlagde garden grodde raskt igjen. Difor flytta han tilbake, fekk tak i sauer og tok ansvar for den gamle fjordgarden. No får han pris.
Nyheter

Tysdag tek han i mot kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal. Fylkesmann Rigmor Brøste og fylkesvaraordførar Gunn Berit Gjerde sit begge i juryen. Dei to andre jurymedlemmene er fylkeskonservator Bjørn Ringstad og landbruksdirektør Frank Madsøy.