Reglane for valet kan verke kompliserte for mange:

Dette må du hugse når du skal røyste

Kan du stryke kandidatar? Nei. Kan du gi slengarar? Ja. Men kva betyr det for lista du røystar på? Det skal vi prøve å forklare deg.

VALANSVARLEG: Irene Kalstad Aase er bysekretær og valansvarleg i Ålesund. Trass i at fleire vallokale har forsvunne meiner Kalstad Aase det blir enklare å røyste dette valet enn tidlegare. På Ålesund rådhus og sju andre stader har det vore mogleg å førehandsrøyste.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Mange har allereie førehandsrøysta, men dei fleste har enno ikkje vore i vallokala.