Sunnmøring tiltalt for ulovlig befatning med eksplosiver:

Fant 3,4 tonn ulovlige eksplosiver og detonatorer i Ålesund

Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot en ålesunder i 50-årene etter funn av ulovlige eksplosiver og detonatorer flere steder i Ålesund kommune.

Sunnmøre tingrett. Illustrasjonsfoto.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Ifølge tiltalen oppbevarte mannen uten tillatelse til sammen 3.400 kilo eksplosiver med tilhørende detonatorer i konteinere og dels i en tilhenger – uten tilstrekkelig sikring eller kontroll for å forebygge ulykker, eller at eksplosivene kom på avveie.