Arvessak i Spjelkavik sokn

Forlik i arvesak om milliongave

Spjelkavik sokn har inngått forlik i arvesaken, og anker ikke dommen fra tingretten. Derved blir den testamentariske gaven, tidligere verdsatt til nær 8 millioner kroner, delt.

Kirke: Ketil Hjelset er soknerådsleder i Spjelkavik.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Forliket består i at kirka ikke anker dommen fra tingretten, sier soknerådsleder Ketil Hjelset. Vi har hatt drøftinger med familien om å veksle inn eiendommer i penger, så vi selger våre eiendomsparseller til familien. Vi har og solgt vår andel av en eiendom til tre millioner. Derved sitter kirka igjen med mellom 5,5 og 6 millioner kroner som resultat av arveoppgjøret, forteller Hjelset.