Brødrene Aa:

Presenterte nye, utslippsfrie hurtigbåter

Brødrene Aa presenterte tirsdag sitt nye design for hydrogenfremdrift av passasjerbåter. To av fartøyene skal gå mellom Trondheim og Kristiansund.

I RUTE: To av fartøyene som nå designes skal gå mellom Trondheim og Kristiansund. Det er plass til 275 passasjerer og med fart på 34 knop krever de 95 nautiske milene mye energi.   Foto: BRØDRENE AA

Nyheter

– Brødrene Aa har utviklet nytt design for nullutslipps hurtiggående passasjerbåter med hydrogen som drivstoff. Den nye fartøytypen Aero 42 Hydrogen ble presentert for verden under arrangementet «Utslippsfrie hurtigbåter» på Hell ved Trondheim 3. september, ifølge ei pressemelding fra selskapet.

De har jobbet med design og bygging av hurtiggående passasjerbåter med karbonfiber. Ifølge bedriften selv, er de ledende på nullutslippsteknologi.

Blant annet har de levert «Future of The Fjords», som har blitt anerkjent med priser etter at det ble verdens første utslippsfrie turistbåt.

To av fartøyene som nå designes skal gå mellom Trondheim og Kristiansund. Det er plass til 275 passasjerer og med fart på 34 knop krever de 95 nautiske milene mye energi.

Med hydrogen skriver Brødrene Aa at det blir nullutslipp og mulighet for å lagre store energimengder om bord.

– Det siste er viktig for å oppnå lang rekkevidde, ifølge pressemeldingen. Brødrene Aa har samarbeidet med Westcon Power & Automation og operatøren Boreal.

Nye Aero 42 er et katamaranfartøy på 42,8 meter som kan gå 34 knop opptil 150 nautiske mil.

– For optimal sikkerhet er brenselceller og lagertanker for hydrogen plassert helt akter. Designet med slanke skjærende skrog sikrer god energiøkonomi. Materialvalg og design gjør fartøyet svært lett. I tillegg er god passasjerkomfort og universell utforming tatt i vare.


Rolls-Royce leverer til fem båter hos Brødrene Aa

Nordfjord-verft har bestilt vannjetter og motorer fra Rolls-Royce Marine til fem nye hurtigbåter.