Stort kommunestyre gir mindre partier sjansen:

Småpartier kan havne på vippen i nye Ålesund

Verken Pensjonistpartiet, Partiet De Kristne eller Rødt er inne i kommunestyret i dag. Neste uke kan de avgjøre hvem som blir ordfører i den nye kommunen.

I SENTRUM: Det er ikke gitt hvem Eldar Eilertsen og Penjonistpartiet vil samarbeide med dersom de kommer i vippeposisjon etter valget. Eldar Eilertsen, Pensjonistpartiet  Foto: Line Helgesen

Nyheter

Kommer vi på vippen, ja så roper vi halleluja, sier Eldar Eilertsen, listetopp for Pensjonistpartiet i nye Ålesund.