Bompriser på Nordøyvegen

– Umulig å støtte Frps hjemmesnekra bomkutt

– Det var umulig for oss andre å støtte Frps hjemmesnekra bompengekutt på Nordøyvegen. Men vi har kanskje et ørlite handlingsrom for å skjerme pendlerne, sier Sps Kristin Sørheim. Hun leder samferdselsutvalget i fylket.

Leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim (Sp) mener det er umulig å gjennomføre bompengekutt i den størrelsesorden Frp vil for Nordøyvegen.  Foto: Johan Behrentz

Nyheter

Frp vil sette et øvre tak på 20 reiser per måned som det skal betales bompenger for den dagen Nordøyvegen står ferdig. For en dagpendler ville et slikt forslag ført til en halvering av kostnadene sammenliknet med forslaget fra vegvesenet.