Ørstahallen:

Leverandør lover å utbetre klatrevegg innan september

Sunnmørsk klatreklubb har sett seg nøydd til å stenge klatreveggar i Ørstahallen av omsyn til sikkerheit. Leverandøren lover å ordne opp.
Nyheter

Den nye fleirbrukshallen i Ørsta vart opna 27. januar 2019. Dei flotte mogelegheitene for innandørs klatring der inne har skapt ekstra stor entusiasme blant mange.