Veslemannen:

Sivilforsvaret har lagt ned over 6.000 tjenestetimer: – For oss lokale blir det ekstra spesielt

Sivilforsvaret har bistått i å sikre og overvåke Veslemannen siden 2014. – Vi har hatt over 470 tjenestepliktige inne i 6.000 timer fram til i dag, sier en stolt fungerende distriktssjef, Eva Strømskag.

Går av vakt: Fungerende distriktsjef for Sivilforsvaret i Møre og Romsdal, Eva Strømskag, sammen med figleder i Rauma, Kai Roger Gråberg. 

Nyheter

Og en av dem som har vært til stede i alle innsatsene, er Kai Roger Gråberg, figleder i Rauma sivilforsvar.