Teige bytter ut MS Leikvin med denne

Teige Rederi har inngått avtale med Cemre i Tyrkia om bygging av ny kombinert ringnotsnurper / tråler.

Teige Rederi har bestilt en kombinder tråler/ringnotsnurper av denne typen.  Foto: Salt Ship Design

Nyheter

Fartøyet blir 86 m langt og 18 m bredt, og et av Norges største og mest moderne fiskefartøy der miljøhensyn og innovasjon står i førersetet, skriver Teige Rederi i en pressemelding .

Skipsbyggingskontrakten ble signert av partene fredag 7. september 2019.

Samtidig bekrefter herøyrederiet salg av ringnotbåten MS Leikvin til H Østervold AS i Austevoll.

Det nye fiskefartøyet er designet og utviklet av Salt Ship Design, og vil få navnet Sunny Lady. Navnet er historisk og arvet fra et tidligere LNG fartøy som rederifamilien tidligere har hatt eierskap til. Med et fremtidsrettet fiskefartøydesign og miljøtenkning til grunn bygger nå Sigurd Teige et skip som møter fremtidens krav til utslipp og klima:

- Sunny Lady vil bli bygget med fokus på effektivitet og miljøtenkning. Det nye fiskefartøyet optimaliseres slik at driften blir så energieffektiv som mulig, blant annet med en 350 kubikkmeter LNG tank i kombinasjon med diesel og en stor batteripakke. Dette vil spare miljøet for et utslipp av klimaskadelig NOx, tilsvarende 50 000 personbiler. Vi ønsker å drive bærekraftig høsting av fisk, og for oss er det viktig å redusere klimaavtrykket i tiden fremover, sier fiskebåtreder Sigurd Teige. Med fokus på effektivitet og miljøtenkning vil det nye fiskefartøyet optimaliseres slik at driften blir så energieffektiv som mulig, sier Teige.