< Lien ser både til høgre og venstre - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Vestnes:

Lien ser både til høgre og venstre

Geir Inge Lien frå Senterpartiet held truleg fram som ordførar i Vestnes. Men først må han snakke med både høgre- og venstresida.

Ordførar: Geir Inge Lien (Sp), ser ut til å kunne halde fram som ordførar i Vestnes.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Valresultatet er ikkje heilt klart enno. Personrøystene og slengarar må også takast med før vi er i mål, seier Geir Inge Lien.