41 av 77 representanter fra gamle Ålesund

Over halvparten av representantene i det nye kommunestyret kommer fra Ålesund.

Bystyret: Bildet er fra bystyremøtet i gamle Ålesund kommune 6. september. Gamle Ålesund vil ha flertallet i kommunestyret i den sammenslåtte kommunen.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Slik er fordelingen på de gamle kommunene og bosted for representantene som er valgt inn i det nye Ålesund kommunestyre