Desse skal regjere i Ørsta

Siger: Stein Aam er toppscorar i årets val.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Nyheter

Ørsta kommunestyre tel 33 representantar. Dei neste fire åra skal 20 menn og 13 kvinner regjere i Ørsta.

64,1 prosent av dei røysteføre gav si stemme ved valet.

Veljarane i Ørsta har nytta seg av retten til å endre på listene, og Stein Aam er den som har fått desidert flest såkalla rettingar. Ifølgje valprotokollen er det gjort 2171 rettingar på hans namn: Han har fått 1284 personstemmer, 247 slengarar og 640,75 i stemmetillegg.


Valg 2019:

Desse skal vere ordførar i komande periode

Ordførarspørsmålet er no avklart i alle kommunane på Nordvestlandet.


Her er det nye kommunestyret i Ørsta:

Senterpartiet:

1. Stein Aam

2. Tove Halse Digernes

3. Per Ivar Lied

4. Synnøve Petrine Rekkedal Hill

5. John Helge Bjørndal

6. Yngve Frøland

7. Anne Stine Foldal Aam

8. Kristin Riise

9. Karl Asgeir Sæbønes

10. Odd Bjarne Bjørdal

11. Cato Engen

12. Michael Solhjem

13. Anita Mari Brekke

14. Jetmund Øye

15. Dalana-Michela Storebø

16. Liv-Randi Volle

Framstegspartiet:

1. Odd Magne Vinjevoll

2. Hans Olav Myklebust

3. Caroline Rudi

4. Idar Henning Vatne

5. Inge Kolås

Arbeidarpartiet:

1. Karen Gudveig Høydal

2. Elise Stokken

3. Alexander Riise Olsen

4. Børge Even Gundersen

Høgre:

1. Anne Sølvi Vatne

2. Per Are Sørheim

3. Einar Holsvik

Sosialistisk Venstreparti:

1. Marit Aklestad

2. Magnar Hjertenæs

Kristeleg Folkeparti:

1. Hjørdis Almelid Vikenes

Venstre:

1. Gunnar Magne Knutsen

Miljøpartiet Dei Grøne:

1. Olav Øyehaug Opsvik