Det aller første kommunestyret i den nye kommunen er klart:

Desse skal styre i Fjord

15 menn og åtte kvinner skal styre Fjord dei neste fire åra.

I KOMMUNESTYRET: Eva Hove, noverande Stordal-ordførar.   Foto: Terje Engås

Nyheter

Fjord er ein ny kommune som består av dagens Stordal og Norddal.

Senterpartiet gjorde det best og fekk inn åtte mandat. Høgre fekk inn seks.

Alle Høgre sine seks representantar er menn.

Begge SV sine to representantar er kvinner.

Kven som blir ordførar er ikkje klart enno.

Her er heile det nye kommunestyret:

Senterpartiet:

Per Magnus Berdal

Kari Anne Hove

Lars Kristian Øvrebust

Laila Kristin Olsen

Marius Høihjelle

Anders Jørgen Gjerde

Per Ivar Skodjereite

Kristin Gilje Sandnes

Ordførarkandidat: Per Magnus Berdal er Senterpartiet sin ordførarkandidat i Fjord kommune.   Foto: Terje Engås

Høgre:

Viktor Valdal

Jan Are Remme

Claus Hoff

Bjørn Ove Olsen

Per-André Rønneberg

Johan Arnt Overøye

I KOMMUNESTYRET: Tidlegare politimann Johan Arnt Overøye er innvalt i kommunestyret for Høgre. 

Arbeidarpartiet:

Eva Hove

Olav Løvoll

Palma Flåen Øvrebust

Alv Ivar Eliassen

John Helge Larsen


Valg 2019:

Desse skal vere ordførar i komande periode

Ordførarspørsmålet er no avklart i alle kommunane på Nordvestlandet.


SV:

Dagrun Agnes Vikesland

Nina Beate Grøndahl

Frp:

Jonas Falch

KrF:

Monika Tettli


Hove eller Berdal i Fjord

Det er førebels ikkje klart kven som blir ordførar i Fjord kommune, som er ei samanslåing av kommunane Stordal og Norddal.


Kjelde: Storfjordnytt og Fjord kommune