Ho er født i 2001 – no får ho makt

Elise Stokken (Ap) i Ørsta ser fram til å representere dei unge.

Leiar: Eli­se Stok­ken er lei­ar av ung­doms­rå­det i Ør­sta.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Elise Stokken (18) veit kva ungdommen er opptatt av.