Hit skal bygdekvinnene i helga

Komande helg blir det inspirasjonshelg for alle bygdekvinnelaga i Møre og Romsdal. Møtestaden er Valldal, og arrangør er Valldal bygdekvinnelag.

Samling: Hit til Valldal kjem bygdekvinnelaga i helga.   Foto: Terje Engås

Nyheter

Møre og Romsdal har 34 aktive bygdekvinnelag, og lagsmedlemmane legg ned mykje frivillig arbeid og er pådrivarar for mellom anna kurs, strikkekafear, turar og inkluderingstiltak.