Fant forurensing under gravearbeid i Spjelkavik

Nå skiftes 1.300 meter med kloakk- og drikkevannsrør i Spjelkavik sentrum, og prosjektet starta med å treffe på gammel forurensing.

Forurensing Det er er gravd i sjakter for å finne ut hvor stort område den tjærelignende massen dekker.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Fram til nå har framdriften i prosjektet vært lav, for da arbeidet med å renovere kloakk- og drikkevannsnettet i Spjelkavik starta på parkeringsplassen til Thon Hotel Baronen, dukket det opp forurensing i grunnen.