Forskning: Å spise fisk tidlig i livet kan forebygge astma

Ny forskning viser at det å spise fisk fra tidlig alder av kan motvirke sykdommer som astma

Helomvending: Før ble foreldre frarådet å gi barn under ett år fisk, fordi barnet kunne utvikle sykdommer som allergi. Nye forskningsresultater sier det helt motsatte   Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Nyheter

Forskningsrapporten ble publisert internasjonalt i forskningspublikasjonen Nutrience, skriver NRK.

Undersøkelsen er gjort på 4000 barn som ble fulgt fra svangerskap til seksårsalderen og er utført av forskere ved St. Olavs hospital og NTNU.

– Hvis barnet spiser fisk én gang per uke ved ett års alder, så har det cirka 30 prosent reduksjon av allergirelaterte sykdommer fram til seks års alder, sier førsteamanuensis Torbjørn Øien ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.


100.000 til Møreforsking

Vil utvikle klippfiskretter til barn og unge

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik kom med gaver da han åpnet Blue Fish-messen i Ålesund i dag. Han ga en sjekk på 100.000 til Møreforsking, som skal brukes til å gjøre klippfisk mer attraktivt for unge.