Har draget på kirkevelgerne også:

Fra bystyre til menighetsråd

Knut Anders Oskarson (59) skifter beite fra politikk til menighetsarbeid. Også i kirkevalg har mannen draget på velgerne.

Omstridt i Høyre: Ålesund Høyre suspenderte Knut Anders Oskarson fra bystyregruppa i 2016, etter at han stemte imot partiet i «Bypakkesaken». Selv mente tingrettsdommeren at lovens strengeste straff var i meste laget.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Oskarson har de siste 12 årene hatt fast plass for Høyre i Ålesund bystyre. Før det var han vara i en periode.