Foreslår 300.000 kroner i styrehonorar

Komiteleder: – Får ikke Mercedes til Skoda-pris

I forbindelse med at Ålesund kommune skal opprette Sørsida Utvikling As har valgkomiteen arbeidet fram et forslag til styremedlemmer – og hva de skal få i honorar.

Kompetanse Eva Hagen er foreslått styreleder i Sørsida Utvikling. Hun har stor kompetanse innen eiendomsutvikling, blant annet som administrerende direktør i Hav Eiendom, Oslo Havns eiendomsselskap, og styreleder for Bjørvika Utvikling. Hun er utdannet advokat og er også styreleder for Fredrikstad kommune Eiendomsutvikling.  Foto: Øivind Lågbu

Nyheter

Sørsida Utvikling skal fungere som utviklingsselskap for den nye bydelen Sørsida. Selskapet skal være heleid av kommunen, og styremedlemmene skal vedtas av formannskapet i Ålesund, som også er generalforsamling.