Seier nei til vindkraft i Møre og Romsdal

Fylkesrådmannen meiner Møre og Romsdal ikkje er godt eigna til vindkraft og rår frå at område i fylket blir peika ut som aktuelle for vindkraftutbygging.

NASJONAL RAMME: NVE har kome med forslag til nasjonal ramme for vindkraft. Grenseområdet ytre Nordfjord/ytre søre Sunnmøre er eitt av dei 13 områda her i landet som er peika ut som mest aktuelle for vindkraftutbygging. Illustrasjon  Foto: NVE

Nyheter

Dette kjem fram i sakspapira til det komande møtet i fylkesutvalet.