Mowi risikerer saftige dagbøter for lakselus ved Folkestad

Onsdag 18. september må Mowi å ha fått kontroll på lakselusa. Viss ikkje må dei betale over 330.000 kroner per dag.

Lakseoppdrett: Marine Harvest bytta namn til Mowi i 2018. Her er oppdrettsanlegget på Rønstad, fotografert frå Volda ferjekai.   Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

I seks av dei sju siste vekene har maksgrensa for lakselus vore overskride ved Mowis lokalitet Rønstad nær Folkestad i Volda kommune. Det melder Ilaks.no.

Det kan ikkje vere meir inn 0,5 holus i gjennomsnitt per fisk, jamfør reglane. I det aktuelle anlegget har det vore opptil seks gonger så mykje lus.

Kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad skriv følgjande i ein e-post til Ilaks.no:

«Vi har en svært krevende situasjon med høyt lusepress i området. Vi har hatt tekniske problemer og forsinkelser fra leverandører på behandlingskapasiteter, noe som har gjort at denne behandlingen har blitt forsinket. Forsinkelsene fra våre leverandører har medført store problemer for oss, og vi er i dialog med Mattilsynet om situasjonen. Vi vil i igangsette behandling snarest mulig.»


Mowi med milliardoverskudd

Laksegiganten Mowi hadde et operasjonelt driftsresultat på 196 millioner euro i første kvartal i år, tilsvarende over 1,9 milliarder norske kroner.


Mattilsynet ser alvorleg på situasjonen. Seniorinspektør Håvard Løken Nystøyl skriv blant anna følgjande i ein e-post til Ilaks.no:

«Et høyt press av lakselus på oppdrettslaks på en lokalitet vil både kunne bidra til å smitte omkringliggende lokaliteter og vill laksefisk som oppholder seg i området omkring.»

Mowi AS har forøvrig søkt Volda kommune om å få utvide anlegget med fire merdar og slik auke biomassen med 780 tonn.


Verdens største oppdretter velger Selstad

Måløy-selskapet, med servicestasjon blant annet i Ålesund, har signert en treåring kontrakt med Mowi, verdens største lakseoppdretter.