Skal styre utviklinga av sørsida

Eva Hagen blir styreleder for Sørsida Utvikling, og hun får 300.000 kroner i året for jobben.

Styreleder: Eva Hagen er advokat og har ledet flere store eiendomsprosjekt. I dag er hun styreleder i Fredrikstad kommune Eiendomsutvikling.   Foto: Øivind Lågbu

Nyheter

Et enstemmig Ålesund formannskap slutta seg til valgkomiteens forslag på hvem som skal stå for utviklinga av den nye bydelen i Ålesund. Utenom Hagen, består styret av Per Arne Bjørge, Pergunn Rødseth Gjerdsbakk, Olav T. Gjørtz og Peer Volstad. Styremedlemmene får 150.000 kroner i året i honorar. Her foreslo hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista) å gå ned til 100.000 kroner.