Om tilbodet på Hovden skal oppretthaldast:

– Vi må ha betre inntening på flyplassen på sikt

MØTE: Næringssjef og sekretær i Utviklingsforum Hovden lufthamn, Odd Magne Vinjevoll, i samtale med rutesjef Jørgen Nergård og kommersiell sjef i Widerøes, Christian Skaug.  Foto: SVEIN NORDAL/ Møre-nytt

Nyheter

Møre-nytt: - I oktober går vi tilbake til fem daglege direkte- avgangar på ruta Ørsta/Volda-Oslo. Men skal vi klare å oppretthalde tilbodet, må vi ha betre inntening på flyplassen på sikt.