Utfordrende rehabiliteringsarbeid på Fredsberg

Mange beboere har fått vann inn i leilighetene

– Entreprenøren jobber med å få oversikt, men det kan fort dreie seg om lekkasje inn i ti-tolv leiligheter, sier prosjektleder Peder-Helge Måseide hos Obos Prosjekt.

Rehabiliteres: Alle de fire blokkene i Borettslaget Fredsberg 1 AL i Ålesund rehabiliteres. Arbeidet omtales som utfordrende, spesielt i den eine av dem, denne terrasseblokka.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det pågår ei omfattende rehabilitering i Borettslaget Fredsberg 1 AL i Ålesund. Fire blokker skal oppgraderes, noe som blant anna omfatter utbedring og tilleggsisolering av fasadene mot sør, utskifting av vinduer og balkong-/terrassedører, samt reparasjon av betongskader i fasader så vel som terrasser.