Ansatte i åpent brev til direktøren i Helse Møre og Romsdal:

– Vi kan ikke helt forstå at dette er signal du har sendt ut til våre ledere

– Tross god økonomi, overbevisende faglige argument, ei ROS-analyse som er blodrød med høy score både på risiko og sannsynlighet, har vi ikke fått noe signal om at ledelsen vil trekke forslaget om nedbemanning tilbake.

Ålesund sjukehus.   Foto: Arkivfoto

Nyheter

– Økonomi har nærmest vært hysj-hysj og vi ble under ROS-analysen forsikret om at inntjeninga uansett vil komme fram. Men vi har ikke sett noe tall så langt, og tilliten til ledelsen er nesten fraværende. Mail og calling blir besvart med taushet. Så vi spør oss, hva er egentlig agendaen?