Molde får ferjeavdelingen i Statens vegvesen

Statens vegvesen har besluttet å legge sin nye nasjonale ferjeavdeling til Molde.

Får ferjeavdeling: Vestnes - Molde ferja "Fannefjord" slipper på land biler og passasjerer ved Molde ferjekai. Illustrasjonsfoto.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Veidirektør Bjørne Grimsrud opplyser at det også ble vurdert å plassere avdelingen i Bodø eller Stavanger.

I dag jobber 23 ansatte i Statens vegvesen med ferje, men de jobber på åtte ulike steder: i Moss, Oslo, Stavanger, Bergen, Leikanger, Nordfjordeid, Bodø og Molde.

Seks medarbeidere i Molde har i dag ferje som hovedoppgave. Den nye ferjeavdelingen vil på sikt få en grunnbemanning på 18 årsverk, opplyser Statens vegvesen.