Haram:

Ber ministeren trekke tilbake vindkraftkonsesjon

Eit samrøystes Haram kommunestyre meiner det er gjort saksbehandlingsfeil, som gjer at konsesjonen må behandlast på nytt.

Haramsøy: Omtrent slik vil dei åtte vindturbinane på Haramsøya sjå ut frå Longva, ifølgje utbyggingsselskapet Zephyr AS. Det som blir planlagt er 82 meter tårnhøgde og 136 meter rotordiameter, totalt 150 meters høgde. Dei anslår ein kraftproduksjon på 112 GWh i året. Illustrasjon: Zephyr AS 

Ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) i Haram kommune.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Det skriv NRK tysdag kveld.

– Konsesjonen vart gitt i ei tid då det var stort straumunderskot og det vart vektlagt. Slik er ikkje situasjonen i dag og på fleire andre område er mykje annleis enn for 10 år sidan. Vi håper det vi spelar inn no blir seriøst vurdert, seier ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp) ifølgje nettstaden.

Førre veke blei eit samla kommunestyre kalla inn til ekstraordinært møte i vindkraftsaka:


Ekstraordinært møte i vindkraftsaka

Heile kommunestyret i Haram er kalla inn.


Med dagens vedtak håper politikarane at bygginga blir sett på vent til klagen er behandla.


Fugleekspert:

Vindkraft: Seier lova vert brote i Haram

Alv Ottar Folkestad trekker fram to paragrafer han meiner konsesjonsmyndigheitene bryt ved å tillate vindkraft på Haramsøya.Olje- og energidepartementet vil ikkje stoppe prosjektet:

Her skal det kome vindmøller

Utsikta kan ta pusten frå folk. Og naturmangfaldet er enormt stort i det myrlendte området. No blir det rasert, seier styringsgruppa for Folkeaksjonen mot vindkraftverk på Haramsøya. Olje- og energidepartementet vil ikkje stoppe prosjektet, sjølv om Frank Sve (Frp) gav lovnader om dette i valkampen.