Brusdalsvatnet:

Gjorde giftsjekk nær drikkevannet, ble ikke skremt av svaret

En analyseprøve viste farlig forurensning av masser nedenfor deponiet «Belsen» i vinter. Etter en mer omfattende kartlegging ved tre deponi i Vasstranda, pustes det likevel lettet ut.

Vasstranda: Dumping av avfall har lenge vært en utfordring i Vasstranda. Her er det Bjørn Skulstad, konst.virksomhetsleder for vann-, avløp og renovasjon som bidrar til at store mengder asbestholdige eternittplater blir fjernet. Skiheisa i Spjelkavik i bakgrunnen.   Foto: Arkiv: Mona Skjong

Nyheter

– Men vi skal ikke bruke resultatet som ei sovepute, sier Bjørn Skulstad, konstituert virksomhetsleder for vann-, avløp og renovasjon i Ålesund kommune.