Ålesund bystyre:

Bystyret sa nei til kommunal tomt, men er positive til seniorenes boligplaner

Seniorboligklubben får ikke kjøpe tomt på Åse, men et klapp på skuldra fra bystyret ble det likevel.

Attraktiv tomt: Tomta vest for sjukehuset mellom Borgundfjordvegen og Ole Dyrøys veg bør øremerkes til sjukehusformål, mente Geir Stenseth (Frp).  Foto: Ålesund kommune

Nyheter

Seniorene har søkt om å få kjøpe ei kommunal tomt rett vest for sjukehuset der de ønsker å utvikle et boligprosjekt med tilrettelagte boliger for folk over 60. Ålesund kommunale eiendom mener at dette ikke er noen god idé – blant annet fordi klubbens medlemmer er ei ressurssterk gruppe som kan utvikle et slikt prosjekt på det private tomtemarkedet.