Kommuneoverlege Arne Gotteberg i Stranda:

Tunnel til Geiranger vil bety mykje

Helseressursane ein rår over i Geiranger i dag er ikkje store. Difor vil ein ny veg over Strynefjellet, med ein sidearm og tunnel til Geiranger, ha stor betydning.

Lege: Arne Gotteberg, kommuneoverlege i Stranda kommune.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Det meiner kommuneoverlege Arne Gotteberg i Stranda. Denne veka deltok han på eit vegmøte i Geiranger der planane for ein ny riksveg 15 over, eller rettar sagt: under, Strynefjellet vart drøfta.