Bekymringsmeldingane florerer i Fjord:

Rådhusplassering skaper stress og uro

Kommunalt tilsette varslar om frustrasjon etter snuoperasjon om rådhusplassering i Fjord kommune.

Rådhus: Dagens rådhus i Stordal kommune blir også rådhus i nye Fjord kommune. Det er stikk i strid med intensjonsavtalen som vart vedteken for eit par år sidan.  

Nyheter

Meldingar om uro, frustrasjon og stress hos kommunalt tilsette er blitt varsla inn til leiinga. Årsaka er snuoperasjonen til fleirtalskonstellasjonen i det påtroppande kommunestyret i Fjord, som vil flytte rådhuset frå Valldal til Stordal - stikk i strid med ein vedteken intensjonsavtale.