90 milliarder for 90 km/t fra Volda til Molde

90 milliarder kroner er prisen for å kjøre ferjefritt i 90 kilometer i timen fra Volda til Molde.

Møreaksen Romsdalsfjorden E39 Vik Tautra, Otrøya, Julsundbrua  Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen FOTO: OIVIND LEREN

Nyheter

Det viser tallmaterialet som Statens vegvesen har oversendt Samferdselsdepartementet i forbindelse med rulleringen av Nasjonal Transportplan (NTP).