Årim:

Vil ikkje konkurranseutsette

Då RenoNorden gjekk konkurs i 2017, tok Årim over ansvaret for innsamling av avfall sjølv. Selskapet anbefalar ikkje å konkurranseutsette tenestene vidare.

Årim: Ålesundregionens interkommunale miljøselskap har ansvar for gjenvinning og innsamling av avfall.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Årim har sidan RenoNorden-konkursen hatt ansvar for renovasjon i Ålesundregionen i eigenregi. No skal representantskapet ta stilling til kva som skal skje med renovasjonstenestene etter 2021.