Vil starte turistinformasjon på Hellesylt

Helge Kvam Karbø i Fjord Nature AS søkjer Stranda kommune om økonomisk støtte til å starte opp med heilårs turistinformasjon på Hellesylt.

Hellesylt: Kva kan Hellesylt og omegn tilby turistane som går i land? No er det planar om å opprette ein turistinformasjon i bygda.  Foto: Terje Engås

Nyheter

Søknaden dreier seg om eit tilskot for neste år på 100.000 kroner.